In ancient times, doctors used spiderwebs to make bandages.

در زمان باستان، پزشکان از تار عنکبوت برای تهیه بانداژ استفاده می‌کردند.

http://t.me/enfa_funfacts

۱+

دیدگاه خود را ثبت کنید

بازدید : 32