Some species of turtles can breathe through their anus

برخی از گونه‌های لاک‌پشت‌ها می‌توانند از مقعدشان تنفس کنند.

t.me/enfa_funfacts

۰

دیدگاه خود را ثبت کنید

بازدید : 32