There is a restaurant in Spain that grills its food over a Volcano

رستورانی در اسپانیا وجود دارد که غذایشان را با حرارت آتشفشان کباب می‌کنند.

t.me/enfa_funfacts

۱+

دیدگاه خود را ثبت کنید

بازدید : 31