The driest place on Earth would be Antarctica’s dry valleys. It hasn’t rained there for over 2 million years.

خشک‌ترین مکان روی زمین، دره‌های خشک قطب جنوب هستند. بیش از ۲ میلیون سال است که در آنجا باران نمی‌بارد.

http://t.me/enfa_funfacts

۰

دیدگاه خود را ثبت کنید

بازدید : 35