Banzai Skydiving is a sport where people throw parachute out of the airplane and jump to get it.

چتربازی بنزای ورزشی است که در آن افراد چتر نجات را از هواپیما به بیرون پرت می‌کنند و سپس برای رسیدن به آن خودشان می‌پرند.

http://t.me/enfa_funfacts

۱+

دیدگاه خود را ثبت کنید

بازدید : 63